Meny Lukk

Tetthetskontroll

Tetthetkontroll med Blowerdoor sjekker om bygget er "tett nok"

Tetthetkontroll - hva er det?

Alle nye boliger skal trykktestes før utstedelse av ferdigattest. Noen ganger blir dette gjort i forbindelse med uavhengig kontroll.

Tetthetskontroll/trykktesting er en metode for å måle luftlekkasje i et bygg/en konstruksjon.

Finn ut hvorfor det trekker i ditt hus

Ofte sjekkes tettheten i forbindelse med oppføring av nye bygg. Men det kan også brukes på eldre bygninger for å finne årsaken til kalde gulv, trekk og energitap. Etter det vet man hvor energispare-tiltakene bør settes inn.

Slik bestiller du tetthetskontroll:

Du kan bestille en tetthetskontroll ved å fylle ut kontaktskjemaet på vår kontaktside eller ved å ringe oss på 94 82 90 28.

tetthetskontroll
Vi har topp moderne utstyr for trykktesting av alle slags bygg

Se hvordan det gjøres i praksis

Videoen nedenfor viser hvordan en tetthetkontroll utføres i praksis.

Tetthetskontroll/Trykkontroll avslører luftlekkasjer

Her tar vi tetthetskontroll av enebolig i Røyken.
Her tar vi tetthetskontroll av enebolig i Røyken.
Luftlekkasjer er uønsket luftvandring gjennom eller langsetter vegger, gulv og tak som følge av utettheter. På fagspråket kalles dette uønsket luftvandring gjennom klimaskjermen.
De største utetthetene er ofte i yttertaket, noe som forsterker problemet fordi det gjerne er et høyere trykk i øvre del av et bygg. Fenomenet oppstår på grunn av ”skorsteinseffekten”. Kaldluft trekkes inn på grunn av undertrykket som den stigende varmluften skaper.

Luftlekkasje kan gi gulvtrekk, mugg og råte

Dette skjer oftest i førsteetasjer og fører til ”golvkalde” rom og trekk. Men luftlekkasjene langs golvet er likevel ikke de farligste for konstruksjonen.

Det er når varmluften stiger oppover i bygningen, og lekker ut gjennom taket, at den ofte fører fuktig inneluft inn i isolasjonen. Dette fører til nedkjøling og kondensering, og legger grunnlag for vekst av muggsopp og utvikling av råte.

Vi har topp moderne utstyr for trykktesting av alle slags bygg

Vårt utstyr og programvare måler hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk. Vårt utstyr egner seg for måling ved både over- og undertrykk.
Minneapolis BlowerDoor er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC-styring, er det et komplette system for å utføre dokumenterte tetthetskontroller. BlowerDoor måler automatisk tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht. Norsk Standard NS-EN 13829.

Fra TEK10 til TEK17 - byggtekniske forskrifter - Norsk standard

De byggtekniske forskriftene blir stadig justert. Vi følger med i utviklingen. Du kan derfor være trygg på at når vi vurderer eller kontrollerer en eiendom, tar vi  alltid utgangspunkt i gjeldende forskrift og eventuelle overgangsordninger.

Slik bestiller du tetthetskontroll:

Du kan bestille en tetthetskontroll ved å fylle ut kontaktskjemaet på vår kontaktside eller ved å ringe oss på 94 82 90 28.