Meny Lukk

Tilstandrapport/boligsalgrapport

Om eiendommens verdi og tekniske tilstand

Tilstandsrapport eller bolig-salgsrapport bruker man oftest når en bolig skal omsettes og skifte eier. Det er vanlig at selger legger fram en boligsalgsrapport utarbeidet av en godkjent takstøkonom.

Du bestiller en slik rapport ved å fylle ut skjemaet i høyre kolonne (mobilbrukere finner det nederst på siden), eller ved å ringe oss på 94 82 90 28.

Boligsalgsrapporter er en vurdering av verdi og byggtekniske forhold som er særlig relevante når et hus, hytte, leilighet eller annen en eiendom skal skifte eier.

Vi kjenner de lokale forholdene

Vi har spesialisert oss på å taksere/vurdere eiendommer i disse kommunene:

  • Asker
  • Røyken
  • Hurum
tilstandsrapport eller boligsalgrapport benyttes ved eiendomssalg

Vi kjenner eiendomsmarkedet i søndre Buskerud og vestre Akershus svært godt. Derfor gir vi deg en riktig vurdering av tilstand og verdi på eiendommen.

Tilstandsrapport gir færre konflikter

Tilstandsrapport bidrar til en enhetlig analysemetode og er en god informasjonsbærer mellom kjøper og selger.

Tilstandsrapporter  reduserer konfliktnivået ved omsetning og gir kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler. I tillegg viser tilstandsrapporter til hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre manglene.

Opplysningsplikten gjelder alltid

En boligsalgrapport fritar ikke selger fra plikten om å opplyse om kjente feil og mangler - både til kjøpere og til takstmannen. Tilstandsrapport fjerner heller ikke kjøper fra plikten til å undersøke objekter man skal overta.

Boligsalgsrapporter skal bidra til økt trygghet for alle impliserte parter i forbindelse med salg av en villa/enebolig, hytte, leilighet eller annen eiendom.

Trenger du boligsalgsrapport når du ikke skal selge?

Når eiendommer ikke skal omsettes, kan man ofte bruke en takst/verdivurdering som er både enklere og rimeligere enn en tilstandsrapport. Dette vil være aktuelt ved arveoppgjør, refinansiering eller bo-delinger. Du finner mer info om vår takst/verdivurdering her. 

Tilstandsrapport er ingen garanti

Tilstandsrapporter er likevel ingen garanti mot skjulte mangler og feil på hus, da kontrolløren ikke åpner flater for å inspisere vanskelig tilgjengelige konstruksjoner.

Slik bestiller du en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport

Du bestiller en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport ved å fylle ut skjemaet i høyre kolonne (mobilbrukere finner det nederst på siden), eller ved å ringe oss på 94 82 90 28.