Meny Lukk

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av byggearbeider i Asker, Hurum og Røyken (3. parts kontroll)

Uavhengig kontroll av byggearbeider har vært et krav siden 2013.  Målet er å sette fokus på riktig kvalitet og gode miljøhensyn i byggebransjen. Kravet om uavhengig kontroll gjelder både ved nybygg og ombygging av eksisterende bygg.

Det betyr at alle byggmestre skal kontrolleres av en uavhengig kontrollant, som oss.

Uavhengig kontroll av byggearbeider, våtrom og bad.
Uavhengig kontroll av et nytt og flott våtrom i en bygård på St Hanshaugen i Oslo. Fint bad å se på, og kontrollen avdekket bare solid håndtverk.

Slik bestiller du uavhengig kontroll av byggearbeider

Du kan bestille en uavhengig kontroll ved å fylle ut kontaktskjemaet på vår kontaktside eller ved å ringe oss på 94 82 90 28.

Hva kontrollerer vi ved uavhengig kontroll av byggearbeider?

Våtrom/fukt
  • Det utføres en visuell kontroll og målinger av slukplassering i våtrom i henhold til tegninger
  • Overgang mellom membran og sluk kontrolleres
  • Dokumentasjon og godkjenning av samspill mellom anvendte materialer

Vi tester byggenes tetthet opp mot gjeldende tekniske krav
Vi har utstyr og godkjenning for å uføre trykktesting eller tetthetskontroll på alle bygg.

Tetthet/trykktesting

Dokumentasjon på utført trykktest fra byggmester kontrolleres opp mot gjeldende tekniske krav. Alternativt kan vi også gjennomføre trykktest, men dette er et tillegg til det uavhengige kontrolltiltaket. Vi har sentralgodkjenning for kontroll av våtrom og kontroll av lufttetthet (tiltaksklasse 1).

Gjør du byggejobben selv?

Står du selv for utførelsen av arbeidene, må jobben i mange tilfeller også godkjennes av et uavhengig foretak som oss.

Trykktesting og termografi ifm 3. parts kontroll

Vi har utstyr for trykktesting og termofotografering av bolig og kan dermed tilby komplett kontroll i tiltaksklasse 1. Dermed er vi godkjent for å utføre uavhengig kontroll av byggearbeider.

Hva innebærer uavhengig kontroll av byggearbeider

Ved uavhengige kontroller sjekker vi at:

  • det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene
  • prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17)
  • byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Uavhengig kontroll av byggearbeider innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

De obligatoriske kontrollområdene i en uavhengig kontroll av byggearbeider framgår av denne tabellen:

kontrollomraade

Vil du vite mer?

nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet finner du mer informasjon om uavhengig kontroll av byggearbeider.